Elysium

Genega Begravelsesforretning kan tilbyde en opsparingsordning, som gør det muligt for det enkelte menneske selv at drage omsorg for udgiften til egen begravelse/bisættelse.

Med opsparingsordningen, som er godkendt af Told og Skattestyrelsen, kan man selv tilrettelægge, hvordan ens begravelse/bisættelse skal foregå, uden at skulle belaste sine efterladte med udgifter hertil.

Der kan maksimalt indskydes kr. 25.000,-

Opsparingen i Elysium sker på en spærret konto og har ingen indflydelse på tildeling af ydelser, som f.eks. hjemmehjælp, huslejetilskud og andre offentlige ydelser. Elysium administreres af Danske Bedemænd.

-

Ønsker du at høre mere om mulighederne ved en formålsbestemt opsparing gennem Elysium, kan materiale og indmeldelsesblanket fås hos Genega Begravelsesforretning.